Prehľad o organizácii
KOVO-M, spol. s r.o.
Predajná 495, 976 63 Predajná
36637416
2021996229
SK2021996229
1 zamestnanec
05.05.2005
Veľkoobchod s odpadom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,19
0,45
56,9 %
10,9 tis. €
365,4 %
2022/2021
81,9 tis. €
-50,4 %
2022/2021
0,08
387 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KOVO-M, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby KOVO-M, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
8,58
0,43
0,13
1,59

Zisk pred zdanením KOVO-M, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KOVO-M, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod KOVO-M, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOVO-M, spol. s r.o.


Konateľ KOVO-M, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOVO-M, spol. s r.o.


Predmet činnosti KOVO-M, spol. s r.o.


Kataster KOVO-M, spol. s r.o.


Skrátené výkazy KOVO-M, spol. s r.o.