Prehľad o organizácii
Materia, s.r.o.
Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
36637424
2022001784
Nemá
nezistený
05.05.2005
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
-138 €
94,8 %
2022/2021
N/A
-0
94,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Materia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Materia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
8,59
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Materia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Materia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Materia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Materia, s.r.o.


Konateľ Materia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Materia, s.r.o.


Predmet činnosti Materia, s.r.o.


Kataster Materia, s.r.o.


Skrátené výkazy Materia, s.r.o.