Prehľad o organizácii
Vista Point s.r.o.
Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
36637441
2022012036
SK2022012036
3-4 zamestnanci
05.05.2005
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
0,01
0,17
182,9 %
-1,43 tis. €
-108,7 %
2022/2021
776 tis. €
34,3 %
2022/2021
-0,01
-108,7 %
2022/2021
1,14 tis. €
N/A

Zisk Vista Point s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Vista Point s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
-4,25
-0,83
0,07
1,04

Zisk pred zdanením Vista Point s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Vista Point s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Vista Point s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vista Point s.r.o.


Konateľ Vista Point s.r.o.


Člen dozorného orgánu Vista Point s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Vista Point s.r.o.


Predmet činnosti Vista Point s.r.o.


Kataster Vista Point s.r.o.


Skrátené výkazy Vista Point s.r.o.