Prehľad o organizácii
JIT s.r.o.
Karadžičova 4112/53, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
36637459
2022012817
Nemá
nezistený
05.05.2005
16.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod JIT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JIT s.r.o.


Konateľ JIT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JIT s.r.o.


Predmet činnosti JIT s.r.o.


Kataster JIT s.r.o.


Skrátené výkazy JIT s.r.o.