Prehľad o organizácii
ECOTRADING, s.r.o.
E. B. Lukáča 1359/5, 945 01 Komárno
36637467
2022000882
Nemá
nezistený
05.05.2005
10.09.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ECOTRADING, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ECOTRADING, s.r.o.


Konateľ ECOTRADING, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ECOTRADING, s.r.o.


Predmet činnosti ECOTRADING, s.r.o.


Kataster ECOTRADING, s.r.o.


Skrátené výkazy ECOTRADING, s.r.o.