Prehľad o organizácii
AKUM, s.r.o.
Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
36637483
2021996779
SK2021996779
2 zamestnanci
05.05.2005
Maloobch.s kobercami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,4
40,6 %
850 €
126,8 %
2020/2019
566 tis. €
40,1 %
2020/2019
0
123,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk AKUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby AKUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
17,86
0,59
0,18
2,11

Zisk pred zdanením AKUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA AKUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AKUM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AKUM, s.r.o.


Konateľ AKUM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AKUM, s.r.o.


Predmet činnosti AKUM, s.r.o.


Kataster AKUM, s.r.o.


Skrátené výkazy AKUM, s.r.o.