Prehľad o organizácii
Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii
Škultétyho 359, 990 01 Veľký Krtíš
36637491
2022012729
Nemá
nezistený
05.05.2005
13.02.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-108 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


Konateľ Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


Likvidátor Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


Kataster Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Krtíšska kúria s.r.o. v likvidácii