Prehľad o organizácii
MK - DIAMANT SK, s.r.o.
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
36637505
2021997967
Nemá
nezistený
05.05.2005
01.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
0,17
194 %
-480 €
N/A
-0
N/A
N/A

Zisk MK - DIAMANT SK, s.r.o.


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby MK - DIAMANT SK, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-31,24
-0,94
n/a
0,64

Zisk pred zdanením MK - DIAMANT SK, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MK - DIAMANT SK, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MK - DIAMANT SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MK - DIAMANT SK, s.r.o.


Konateľ MK - DIAMANT SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MK - DIAMANT SK, s.r.o.


Predmet činnosti MK - DIAMANT SK, s.r.o.


Kataster MK - DIAMANT SK, s.r.o.


Skrátené výkazy MK - DIAMANT SK, s.r.o.