Prehľad o organizácii
ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“
Osloboditeľov 1039/59, 990 01 Malý Krtíš
36637513
2022027106
Nemá
nezistený
05.05.2005
05.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,23
-0,23
-3,1 tis. €
-307 %
2016/2015
N/A
-0,23
-548,5 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


Konateľ ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


Likvidátor ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


Predmet činnosti ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


Kataster ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“


Skrátené výkazy ALBA - HTM, s.r.o. „v likvidácii“