Prehľad o organizácii
EUROFAKTORY, s.r.o.
985 58 Radzovce
36637521
2022000651
Nemá
nezistený
05.05.2005
15.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod EUROFAKTORY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROFAKTORY, s.r.o.


Konateľ EUROFAKTORY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROFAKTORY, s.r.o.


Predmet činnosti EUROFAKTORY, s.r.o.


Kataster EUROFAKTORY, s.r.o.


Skrátené výkazy EUROFAKTORY, s.r.o.