Prehľad o organizácii
Hispania s.r.o.
J. Bottu 444/17, 960 01 Zvolen
36637530
2021999342
Nemá
nezistený
05.05.2005
Veľk.s ost.dom.potreb.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,03
0,8 %
-123 €
3,1 %
2021/2020
N/A
-0,03
0,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Hispania s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Hispania s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,65
0,99
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Hispania s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Hispania s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Hispania s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hispania s.r.o.


Konateľ Hispania s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Hispania s.r.o.


Predmet činnosti Hispania s.r.o.


Kataster Hispania s.r.o.


Skrátené výkazy Hispania s.r.o.