Prehľad o organizácii
PATROL & GUARD s.r.o.
Svätoplukova 24/419, 979 01 Rimavská Sobota
36637548
2022011145
SK2022011145
2 zamestnanci
06.05.2005
Súkrom.bezpečnost.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,03
1,2
0,01
97,6 %
11,6 tis. €
418,6 %
2022/2021
346 tis. €
-0,4 %
2022/2021
0,03
478,5 %
2022/2021
2,24 mil. €
N/A

Zisk PATROL & GUARD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby PATROL & GUARD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
1,45
0,02
0,27
0,34

Zisk pred zdanením PATROL & GUARD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA PATROL & GUARD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PATROL & GUARD s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PATROL & GUARD s.r.o.


Konateľ PATROL & GUARD s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PATROL & GUARD s.r.o.


Predmet činnosti PATROL & GUARD s.r.o.


Kataster PATROL & GUARD s.r.o.


Skrátené výkazy PATROL & GUARD s.r.o.