Prehľad o organizácii
Mobil Shop Sk s.r.o.
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
36637556
2022000992
Nemá
nezistený
06.05.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Mobil Shop Sk s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mobil Shop Sk s.r.o.


Konateľ Mobil Shop Sk s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mobil Shop Sk s.r.o.


Predmet činnosti Mobil Shop Sk s.r.o.


Kataster Mobil Shop Sk s.r.o.


Skrátené výkazy Mobil Shop Sk s.r.o.