Prehľad o organizácii
WTS Invest s.r.o.
Moskovská 2647/8, 811 08 Bratislava
36637564
2022000035
Nemá
nezistený
06.05.2005
03.12.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod WTS Invest s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WTS Invest s.r.o.


Konateľ WTS Invest s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WTS Invest s.r.o.


Predmet činnosti WTS Invest s.r.o.


Kataster WTS Invest s.r.o.


Skrátené výkazy WTS Invest s.r.o.