Prehľad o organizácii
S - Centrum s.r.o.
Lučenecká cesta 3564, 960 01 Zvolen
36637572
2021995591
SK2021995591
2 zamestnanci
06.05.2005
Mal.so žel.tov,farb,skl.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,02
0,04
55,7 %
-801 €
-246,8 %
2022/2021
274 tis. €
21,4 %
2022/2021
-0,01
-288,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk S - Centrum s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby S - Centrum s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
6,27
0,44
0,11
1,8

Zisk pred zdanením S - Centrum s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA S - Centrum s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod S - Centrum s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S - Centrum s.r.o.


Konateľ S - Centrum s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S - Centrum s.r.o.


Predmet činnosti S - Centrum s.r.o.


Kataster S - Centrum s.r.o.


Skrátené výkazy S - Centrum s.r.o.