Prehľad o organizácii
GMT RS, s. r. o.
Jesenské 402, 980 02 Jesenské
36637581
2022011607
SK2022011607
nezistený
06.05.2005
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,2
-0,42
1,17
52,7 %
-3,94 tis. €
-260 %
2022/2021
N/A
-0,2
-400,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GMT RS, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby GMT RS, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,47
n/a
72,62

Zisk pred zdanením GMT RS, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA GMT RS, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GMT RS, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GMT RS, s. r. o.


Konateľ GMT RS, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GMT RS, s. r. o.


Predmet činnosti GMT RS, s. r. o.


Kataster GMT RS, s. r. o.


Skrátené výkazy GMT RS, s. r. o.