Prehľad o organizácii
EKAPO s.r.o.
Dolná 10/848, 969 01 Banská Štiavnica
36637599
2022007020
Nemá
nezistený
10.05.2005
Čin.cestov.agentúr
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
1,41
-96 €
-5,5 %
2022/2021
N/A
N/A
1,44 tis. €
N/A

Zisk EKAPO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby EKAPO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením EKAPO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA EKAPO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod EKAPO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKAPO s.r.o.


Konateľ EKAPO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKAPO s.r.o.


Predmet činnosti EKAPO s.r.o.


Kataster EKAPO s.r.o.


Skrátené výkazy EKAPO s.r.o.