Prehľad o organizácii
AGRIS Závadka s.r.o.
Partizánska 43, 976 67 Závadka nad Hronom
36637602
2022009957
Nemá
nezistený
10.05.2005
12.05.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod AGRIS Závadka s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRIS Závadka s.r.o.


Konateľ AGRIS Závadka s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGRIS Závadka s.r.o.


Predmet činnosti AGRIS Závadka s.r.o.


Kataster AGRIS Závadka s.r.o.


Skrátené výkazy AGRIS Závadka s.r.o.