Prehľad o organizácii
MAL-TRANS s.r.o.
Dúbravica 104, 976 33 Dúbravica
36637611
2022001058
Nemá
nezistený
10.05.2005
09.01.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod MAL-TRANS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAL-TRANS s.r.o.


Konateľ MAL-TRANS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAL-TRANS s.r.o.


Predmet činnosti MAL-TRANS s.r.o.


Kataster MAL-TRANS s.r.o.


Skrátené výkazy MAL-TRANS s.r.o.