Prehľad o organizácii
STEBRU, spol. s r.o.
Albrechtova 3104/11, 821 03 Bratislava
36637629
2022006745
Nemá
nezistený
10.05.2005
Výroba šperkov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,57
-18,54
0,25
103,1 %
5,93 tis. €
305,8 %
2022/2021
16,6 tis. €
0,57
111,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk STEBRU, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby STEBRU, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,05
-0,03
0,47
1,01

Zisk pred zdanením STEBRU, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA STEBRU, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod STEBRU, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STEBRU, spol. s r.o.


Konateľ STEBRU, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STEBRU, spol. s r.o.


Predmet činnosti STEBRU, spol. s r.o.


Kataster STEBRU, spol. s r.o.


Skrátené výkazy STEBRU, spol. s r.o.