Prehľad o organizácii
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
36637637
2022002774
SK2022002774
3-4 zamestnanci
11.05.2005
Veľkoobchod s diel.voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,15
0,01
78,6 %
94,5 tis. €
12,5 %
2022/2021
10,8 mil. €
2,6 %
2022/2021
0,03
4 %
2022/2021
324 tis. €
249,9 %
2022/2021
N/A

Zisk ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Tržby ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
11 mil. €
10 mil. €
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
transparex.sk
93,49
0,21
0,15
1,26

Zisk pred zdanením ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

EBITDA ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.


Konateľ ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.


Predmet činnosti ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.


Kataster ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.