Prehľad o organizácii
VECTOR - COMPANY, s.r.o.
Nová 5, 977 01 Brezno
36637645
2022004094
SK2022004094
1 zamestnanec
11.05.2005
Výr.ost.stavebnost.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,06
2,4
12,7 %
9,84 tis. €
166,8 %
2022/2021
142 tis. €
64,3 %
2022/2021
0,06
172,6 %
2022/2021
32,7 tis. €
170,6 %
2021/2020
N/A

Zisk VECTOR - COMPANY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby VECTOR - COMPANY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
22,8
0,87
0,11
5,42

Zisk pred zdanením VECTOR - COMPANY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA VECTOR - COMPANY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VECTOR - COMPANY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VECTOR - COMPANY, s.r.o.


Konateľ VECTOR - COMPANY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VECTOR - COMPANY, s.r.o.


Predmet činnosti VECTOR - COMPANY, s.r.o.


Kataster VECTOR - COMPANY, s.r.o.


Skrátené výkazy VECTOR - COMPANY, s.r.o.