Prehľad o organizácii
GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.
Hrabovo 671, 985 01 Kalinovo
36637653
2022013675
Nemá
nezistený
11.05.2005
27.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,93
24,95
0,96
103,7 %
-13,7 tis. €
17,5 %
2019/2018
N/A
-0,93
11,5 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,03
-0,04
n/a
0,96

Zisk pred zdanením GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.


Konateľ GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.


Predmet činnosti GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.


Kataster GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.


Skrátené výkazy GS Advanced Computational Technologies, s.r.o.