Prehľad o organizácii
RKM BB s.r.o.
Mládežnícka 15, 974 04 Banská Bystrica
36637661
2022002675
Nemá
nezistený
11.05.2005
09.03.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod RKM BB s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RKM BB s.r.o.


Konateľ RKM BB s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RKM BB s.r.o.


Predmet činnosti RKM BB s.r.o.


Kataster RKM BB s.r.o.


Skrátené výkazy RKM BB s.r.o.