Prehľad o organizácii
P.R.V. s.r.o.
Skladištná 4676, 984 01 Lučenec
36637670
2022005194
Nemá
nezistený
11.05.2005
Spracov.a konzerv.mäsa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
44,74
2,7 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk P.R.V. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby P.R.V. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,34
0,97
n/a
44,74

Zisk pred zdanením P.R.V. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
transparex.sk

EBITDA P.R.V. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-0 €
-0,5 €
-1 €
-1,5 €
-2 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod P.R.V. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie P.R.V. s.r.o.


Konateľ P.R.V. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. P.R.V. s.r.o.


Predmet činnosti P.R.V. s.r.o.


Kataster P.R.V. s.r.o.


Skrátené výkazy P.R.V. s.r.o.