Prehľad o organizácii
DJ, spol. s r.o.
Mlynská 6472/68, 974 01 Banská Bystrica
36637688
2022003269
Nemá
nezistený
15.05.2005
16.02.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,01
0,03
-0,01
124 %
-960 €
96,7 %
2015/2014
N/A
-0,01
96,6 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk DJ, spol. s r.o.


2014
2015
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby DJ, spol. s r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-4,26
-0,24
n/a
0,56

Zisk pred zdanením DJ, spol. s r.o.


2014
2015
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA DJ, spol. s r.o.


2014
2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DJ, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DJ, spol. s r.o.


Konateľ DJ, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DJ, spol. s r.o.


Predmet činnosti DJ, spol. s r.o.


Kataster DJ, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DJ, spol. s r.o.