Prehľad o organizácii
Hof 24 s.r.o.
Gazdovská 86/15, 966 22 Lutila
36637696
2022013906
Nemá
nezistený
12.05.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,11
0,17
121,9 %
-682 €
45,1 %
2022/2021
N/A
-0,02
-89 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Hof 24 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Tržby Hof 24 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,9
-0,22
n/a
0,28

Zisk pred zdanením Hof 24 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Hof 24 s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Hof 24 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hof 24 s.r.o.


Konateľ Hof 24 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Hof 24 s.r.o.


Predmet činnosti Hof 24 s.r.o.


Kataster Hof 24 s.r.o.


Skrátené výkazy Hof 24 s.r.o.