Prehľad o organizácii
G-M Veľkoobchod, s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 851/14, 960 01 Zvolen
36637700
2021999540
Nemá
nezistený
12.05.2005
19.09.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod G-M Veľkoobchod, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G-M Veľkoobchod, s.r.o.


Konateľ G-M Veľkoobchod, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G-M Veľkoobchod, s.r.o.


Predmet činnosti G-M Veľkoobchod, s.r.o.


Kataster G-M Veľkoobchod, s.r.o.


Skrátené výkazy G-M Veľkoobchod, s.r.o.