Prehľad o organizácii
SYLA TRADE, s.r.o.
Muľa 1, 991 22 Muľa
36637718
2022002785
Nemá
nezistený
12.05.2005
29.05.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SYLA TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SYLA TRADE, s.r.o.


Konateľ SYLA TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SYLA TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti SYLA TRADE, s.r.o.


Kataster SYLA TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy SYLA TRADE, s.r.o.