Prehľad o organizácii
MIONEX, s.r.o.
Kpt. Jaroša 11, 974 11 Banská Bystrica
36637726
2022002796
SK2022002796
nezistený
12.05.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,13
0,26
0,07
148,7 %
-14,4 tis. €
-168,5 %
2022/2021
24,9 tis. €
-10,8 %
2022/2021
-0,13
-335,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MIONEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby MIONEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-8,38
-0,49
n/a
0,07

Zisk pred zdanením MIONEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MIONEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MIONEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIONEX, s.r.o.


Konateľ MIONEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIONEX, s.r.o.


Predmet činnosti MIONEX, s.r.o.


Kataster MIONEX, s.r.o.


Skrátené výkazy MIONEX, s.r.o.