Prehľad o organizácii
THIRIT s.r.o.
Bakova jama 635/17, 960 01 Zvolen
36637734
2021999914
Nemá
nezistený
13.05.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod THIRIT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie THIRIT s.r.o.


Konateľ THIRIT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. THIRIT s.r.o.


Predmet činnosti THIRIT s.r.o.


Kataster THIRIT s.r.o.


Skrátené výkazy THIRIT s.r.o.