Prehľad o organizácii
AGF Slovakia, s.r.o.
B. Bartóka 32, 979 01 Rimavská Sobota
36637742
2022011068
SK2022011068
2 zamestnanci
13.05.2005
Oprava strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,09
1,54
35,2 %
8,92 tis. €
-1,6 %
2022/2021
247 tis. €
-2,2 %
2022/2021
0,06
-6,7 %
2022/2021
31,9 €
N/A

Zisk AGF Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk

Tržby AGF Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
15,61
0,65
0
2,59

Zisk pred zdanením AGF Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGF Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AGF Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGF Slovakia, s.r.o.


Konateľ AGF Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGF Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti AGF Slovakia, s.r.o.


Kataster AGF Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy AGF Slovakia, s.r.o.