Prehľad o organizácii
HA plus, s.r.o.
Bakova Jama 635/17, 960 01 Zvolen
36637751
2022011508
Nemá
nezistený
13.05.2005
14.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod HA plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HA plus, s.r.o.


Konateľ HA plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HA plus, s.r.o.


Predmet činnosti HA plus, s.r.o.


Kataster HA plus, s.r.o.


Skrátené výkazy HA plus, s.r.o.