Prehľad o organizácii
BUDOVA STK, s.r.o.
Novozámocká 3210/21, 960 01 Zvolen
36637769
2022007152
SK2022007152
2 zamestnanci
14.05.2005
Technické testovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,24
-0,34
0,35
30 %
-33,4 tis. €
-22,6 %
2022/2021
35 tis. €
0 %
2022/2021
-0,24
-40,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BUDOVA STK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby BUDOVA STK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
transparex.sk
14,61
0,7
0,03
0,45

Zisk pred zdanením BUDOVA STK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA BUDOVA STK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BUDOVA STK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BUDOVA STK, s.r.o.


Konateľ BUDOVA STK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BUDOVA STK, s.r.o.


Predmet činnosti BUDOVA STK, s.r.o.


Kataster BUDOVA STK, s.r.o.


Skrátené výkazy BUDOVA STK, s.r.o.