Prehľad o organizácii
KFB - Avantime, s.r.o.
Južná trieda 93, 040 01 Košice
36637777
2022008681
Nemá
nezistený
14.05.2005
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod KFB - Avantime, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KFB - Avantime, s.r.o.


Konateľ KFB - Avantime, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KFB - Avantime, s.r.o.


Predmet činnosti KFB - Avantime, s.r.o.


Kataster KFB - Avantime, s.r.o.


Skrátené výkazy KFB - Avantime, s.r.o.