Prehľad o organizácii
WEGA-MAX, s.r.o.
Sokolská 21, 960 01 Zvolen
36637785
2022008417
SK2022008417
0 zamestnancov
14.05.2005
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,36
-0,37
0,46
196,2 %
2,48 tis. €
156,6 %
2022/2021
5,44 tis. €
6,9 %
2022/2021
0,36
77,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk WEGA-MAX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby WEGA-MAX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk
-1
-0,96
n/a
0,47

Zisk pred zdanením WEGA-MAX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA WEGA-MAX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod WEGA-MAX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WEGA-MAX, s.r.o.


Konateľ WEGA-MAX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WEGA-MAX, s.r.o.


Predmet činnosti WEGA-MAX, s.r.o.


Kataster WEGA-MAX, s.r.o.


Skrátené výkazy WEGA-MAX, s.r.o.