Prehľad o organizácii
RENA-STAV, s.r.o.
Zámocká, 53, 992 01, Modrý Kameň, Modrý kameň
36637793
2022003225
Nemá
nezistený
16.05.2005
03.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod RENA-STAV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RENA-STAV, s.r.o.


Konateľ RENA-STAV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RENA-STAV, s.r.o.


Predmet činnosti RENA-STAV, s.r.o.


Kataster RENA-STAV, s.r.o.


Skrátené výkazy RENA-STAV, s.r.o.