Prehľad o organizácii
MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.
Dukelských hrdinov 404/17, 960 01 Zvolen
36637815
2022007240
Nemá
1 zamestnanec
17.05.2005
Zubná lekárska prax
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,4
0,47
3,54
15,3 %
35,4 tis. €
22 %
2022/2021
135 tis. €
12,3 %
2022/2021
0,4
74,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
14,96
0,85
0,13
4,81

Zisk pred zdanením MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


Konateľ MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


Prokurista MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


Predmet činnosti MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


Kataster MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.


Skrátené výkazy MUDr. HOŘELICOVÁ, s.r.o.