Prehľad o organizácii
POKER s.r.o.
Okružná 1316/4, 962 12 Detva
36637823
2022010023
Nemá
nezistený
17.05.2005
09.01.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0
0,03
3 509,1 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk POKER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby POKER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,01
-34,09
n/a
0,03

Zisk pred zdanením POKER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA POKER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod POKER s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POKER s.r.o.


Konateľ POKER s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POKER s.r.o.


Predmet činnosti POKER s.r.o.


Kataster POKER s.r.o.


Skrátené výkazy POKER s.r.o.