Prehľad o organizácii
BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
36637840
2022010617
Nemá
nezistený
17.05.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
1
1
1,99 tis. €
1,99 tis. €
1
N/A
N/A

Zisk BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


Konateľ BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


Predmet činnosti BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


Kataster BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“


Skrátené výkazy BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“