Prehľad o organizácii
LORRYS s.r.o.
Nový dvor 322, 962 01 Zvolenská Slatina
36637858
2022014808
SK2022014808
2 zamestnanci
18.05.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
4,28
13,8 %
58 €
101 %
2022/2021
81,7 tis. €
-27,5 %
2022/2021
0
101 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LORRYS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby LORRYS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
0,8
0,86
n/a
4,28

Zisk pred zdanením LORRYS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA LORRYS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod LORRYS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LORRYS s.r.o.


Konateľ LORRYS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LORRYS s.r.o.


Predmet činnosti LORRYS s.r.o.


Kataster LORRYS s.r.o.


Skrátené výkazy LORRYS s.r.o.