Prehľad o organizácii
IMAGING LC s.r.o.
Mládežnícka 13, 984 01 Lučenec
36637866
2022034960
Nemá
nezistený
18.05.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,24
0,25
17,81
2,9 %
51,5 tis. €
-2,6 %
2022/2021
106 tis. €
8 %
2022/2021
0,24
-26 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk IMAGING LC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Tržby IMAGING LC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
110 tis. €
105 tis. €
100 tis. €
95 tis. €
90 tis. €
85 tis. €
transparex.sk
41,48
0,97
0,07
27,31

Zisk pred zdanením IMAGING LC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

EBITDA IMAGING LC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod IMAGING LC s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IMAGING LC s.r.o.


Konateľ IMAGING LC s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IMAGING LC s.r.o.


Predmet činnosti IMAGING LC s.r.o.


Kataster IMAGING LC s.r.o.


Skrátené výkazy IMAGING LC s.r.o.