Prehľad o organizácii
EUROTEQ Solutions s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 7, 974 05 Banská Bystrica
36637874
2022006052
SK2022006052
nezistený
18.05.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,29
0,39
3,57
26,2 %
1,11 tis. €
103,9 %
2022/2021
3,34 tis. €
-4,9 %
2022/2021
0,29
44,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EUROTEQ Solutions s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby EUROTEQ Solutions s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,74
0
9,43

Zisk pred zdanením EUROTEQ Solutions s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA EUROTEQ Solutions s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod EUROTEQ Solutions s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROTEQ Solutions s.r.o.


Konateľ EUROTEQ Solutions s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROTEQ Solutions s.r.o.


Predmet činnosti EUROTEQ Solutions s.r.o.


Kataster EUROTEQ Solutions s.r.o.


Skrátené výkazy EUROTEQ Solutions s.r.o.