Prehľad o organizácii
Lekáreň v nemocnici s.r.o.
Námestie republiky 15, 984 01 Lučenec
36637882
2022034971
SK2022034971
5-9 zamestnancov
18.05.2005
Lekárne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,08
0,02
81,9 %
15 tis. €
-44 %
2022/2021
3,26 mil. €
5,2 %
2022/2021
0,02
-42,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Lekáreň v nemocnici s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Lekáreň v nemocnici s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,8 mil. €
3,6 mil. €
3,4 mil. €
3,2 mil. €
3 mil. €
2,8 mil. €
transparex.sk
22,52
0,18
0,09
1,19

Zisk pred zdanením Lekáreň v nemocnici s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Lekáreň v nemocnici s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Lekáreň v nemocnici s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lekáreň v nemocnici s.r.o.


Konateľ Lekáreň v nemocnici s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lekáreň v nemocnici s.r.o.


Predmet činnosti Lekáreň v nemocnici s.r.o.


Kataster Lekáreň v nemocnici s.r.o.


Skrátené výkazy Lekáreň v nemocnici s.r.o.