Prehľad o organizácii
MEDILEX s. r. o.
Žánovská 5029-3/26, 979 01 Rimavská Sobota - Sobôtka
36637891
2022007768
SK2022007768
3-4 zamestnanci
18.05.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,2
0,27
2,97
26 %
31,2 tis. €
211,8 %
2022/2021
129 tis. €
55,3 %
2022/2021
0,2
208,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MEDILEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby MEDILEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
17,23
0,74
0,11
4,69

Zisk pred zdanením MEDILEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA MEDILEX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MEDILEX s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDILEX s. r. o.


Konateľ MEDILEX s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDILEX s. r. o.


Predmet činnosti MEDILEX s. r. o.


Kataster MEDILEX s. r. o.


Skrátené výkazy MEDILEX s. r. o.