Prehľad o organizácii
COBWEB s.r.o.
Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica
36637912
2022017899
Nemá
nezistený
19.05.2005
Spracovanie dát
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod COBWEB s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COBWEB s.r.o.


Konateľ COBWEB s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COBWEB s.r.o.


Predmet činnosti COBWEB s.r.o.


Kataster COBWEB s.r.o.


Skrátené výkazy COBWEB s.r.o.