Prehľad o organizácii
DIPRESS, s.r.o.
Tajov 322, 976 34 Tajov
36637921
2022005645
Nemá
nezistený
19.05.2005
04.03.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk DIPRESS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby DIPRESS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením DIPRESS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA DIPRESS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DIPRESS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DIPRESS, s.r.o.


Konateľ DIPRESS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DIPRESS, s.r.o.


Predmet činnosti DIPRESS, s.r.o.


Kataster DIPRESS, s.r.o.


Skrátené výkazy DIPRESS, s.r.o.