Prehľad o organizácii
EKO - SYSTEMS, s.r.o.
Sládkovičova 9, 960 01 Zvolen
36637939
2022009627
Nemá
nezistený
19.05.2005
08.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod EKO - SYSTEMS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKO - SYSTEMS, s.r.o.


Konateľ EKO - SYSTEMS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKO - SYSTEMS, s.r.o.


Predmet činnosti EKO - SYSTEMS, s.r.o.


Kataster EKO - SYSTEMS, s.r.o.


Skrátené výkazy EKO - SYSTEMS, s.r.o.