Prehľad o organizácii
INTERIERO s.r.o.
Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica
36637947
2022019252
Nemá
nezistený
25.05.2005
18.02.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod INTERIERO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INTERIERO s.r.o.


Konateľ INTERIERO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INTERIERO s.r.o.


Predmet činnosti INTERIERO s.r.o.


Kataster INTERIERO s.r.o.


Skrátené výkazy INTERIERO s.r.o.