Prehľad o organizácii
Dimico Investment s.r.o.
Majerská cesta 62, 974 01 Banská Bystrica
36637963
2022014060
SK2022014060
nezistený
20.05.2005
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,1
0,05
0,02
300,2 %
-2,48 tis. €
49,4 %
2022/2021
50,9 tis. €
29 %
2022/2021
-0,1
54,9 %
2022/2021
1,12 tis. €
N/A

Zisk Dimico Investment s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby Dimico Investment s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-7,7
-2
0,16
0,14

Zisk pred zdanením Dimico Investment s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Dimico Investment s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Dimico Investment s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Dimico Investment s.r.o.


Konateľ Dimico Investment s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Dimico Investment s.r.o.


Predmet činnosti Dimico Investment s.r.o.


Kataster Dimico Investment s.r.o.


Skrátené výkazy Dimico Investment s.r.o.